Hakkımızda

20 Haziran 2013 tarihinde kurulan Eğitim, Kültür, İlim ve Medeniyet Derneği’nin (EKİM-DER) yönetim kurulu başkanlığını Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Salih Zeki KEŞ yapmaktadır. EKİM-DER’in kuruluşunda, akademisyenler, öğretmenler, çeşitli kamu kuruluşlarında çalışan devlet memurları ve esnaf kardeşlerimiz, aktif olarak rol almışlardır. Aynı zamanda derneğimiz, 100’e yakın sivil toplum kuruluşunun üye olduğu ve Türkiye genelinde yapılanması olan Anadolu Platformu’na üye sivil bir teşekküldür.

Vizyon

Eğitim, Kültür, İlim ve Medeniyet kaygısıyla yola çıkan EKİM-DER, eğitim ve daveti önceleyerek irşat ve tebliğ faaliyetlerinde bulunan, İslami değerleri temel ilke olarak benimseyen ve bu değerler ekseninde şekillenmiş kadim kültürümüzü içselleştiren, ilim ve hikmeti müslümanın yitik bir malı olarak görerek bu yitiğin peşine düşen, insanımıza yeryüzünün imarı ve neslin ıslahı sorumluluğunu kazandırmak adına bir medeniyet tasavvuru oluşturmayı şiar edinen kısacası, vahiy pınarından gönlümüze dolan güzellikleri, öncelikle kendi nefislerimizde yaşamak, ardından tüm insanların da bu güzelliklerle buluşması için onları yaygınlaştırmak ve vahyin diriltici soluğuyla dünyayı bir kez daha kuşatmak için çaba sarf eden bir dernektir.

Misyon

Konya’daki sivil toplum anlayışına katkı sağlamayı amaçlayan EKİM-DER’in gayesi, insanın ilahi öğretinin kılavuzluğunda, yeniden, imanın emniyet ve huzur iklimini soluyacağı bir dünyada yaşamasını; İslam'ın hak, hakikat, özgürlük, adalet, ahlak ilkeleriyle buluşacağı bir hayat sürmesine yardımcı olmaktır. Ayrıca insanımızın tarihiyle, değerleriyle ve evrensel insani duyarlılıklarla yeniden buluşturulması ve dinimizden, tarihimizden, kültürümüzden ve insan zenginliğimizden kaynaklanan potansiyelimizin ortaya çıkarılma çabaları da EKİM-DER’in amaçları arasındadır.