EKİMDER
1

Faaliyetler

EKİM-DER’in yeni bir medeniyet tasavvuru oluşturmak, imanlı ve ahlaklı bir nesil ve gençlik yetiştirmek ve müslümanca düşünüşe, duruşa sahip bir anlayışı inşa etmek için birçok faaliyetler bulunmaktadır. Bu faaliyetler hem geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize, öğrencilerimize yönelik hem de bu nesli yetiştiren annelere, babalara, öğretmenlere ve bazı meslek gruplarına yöneliktir.

• Öğrencilere yönelik faaliyetlerde, yükseköğretime ilişkin eğitim ve davet etkinlikleri düzenlenmektedir. Konya, mevcut dört ve oluşum aşamasında bir tane olmak üzere toplam 5 üniversiteye sahip adeta “öğrenci şehri” diyebileceğimiz bir şehirdir. Buna göre Konya’da yaklaşık 150 bin civarında üniversite öğrencisi bulunmaktadır. Ekim-Der olarak yüksek öğretim öğrencilerine yönelik barınma, burs, gıda vb. yardımlarımız ve desteklerimiz bulunmaktadır. Yükseköğretim öğrencileri üniversitelerde “öğrenci toplulukları” kurarak etkin ve sosyal bir birey olarak sosyal sorumluluklarını yerine getirmektedirler. Ayrıca kitap okuma programları ve Anadolu Öğrenci Birliğiyle ortaklaşa tertip edilen il dışı kamp programlarıyla öğrencilerimizin bilim ve hikmet edinme yolunda onlara katkı sağlanmaktadır.

• Ortaokul imam-hatip öğrencilerine hafta sonları derneğimizde Arapça, İngilizce, Matematik ve Türkçe dersleri verilerek, bu öğrencilerimizin öncelikle küçük yaşlardan itibaren iki yabancı dille tanışması sağlanmakta ve yine bu yabancı dilleri öğrenmelerinin yolu açılmaktadır. Ayrıca Matematik ve Türkçe dersleriyle birlikte de okul derslerine yardımcı olunmaktadır. Bu kurs programımızın yanı sıra 12-17 yaş grubuna yine hafta sonları derneğimizde karakter eğitimine yardımcı ders halkaları yapılmaktadır. Bu derslerle çocuklarımızın sorumluluk sahibi, kendini gerçekleştiren ve karakterli insanlar olmasına katkı sağlanmaktadır.

• Derneğimiz haftada iki gün bayan kardeşlerimize tahsis edilerek bayanlarımızın aktif olarak iştirak etmeleri sağlanmaktadır. Hanım kardeşlerimizin Konya’daki bayanlara ve kız öğrencilerine yönelik çalışmaları, yoğun bir biçimde devam etmektedir.

• Derneğimizde esnaf kardeşlerimize yönelik bilgilendirici sosyal faaliyetler yapılmaktadır. Özellikle çeşitli illerden gelen öğrencilerimizin Konya’nın yerlisi olan esnaf kardeşlerimizle tanışmalarının ve kaynaşmalarının sağlanması amaçlanmakla birlikte derneğimiz bu tür ilişkilerin ve iletişimlerin gerçekleşmesinde de adeta birer köprü görevi görmektedir.

• Ayrıca derneğimiz bünyesinde halka açık “tefsir” dersleri yapılmaktadır. Konya’nın aşina olduğu Ali KÜÇÜK hocanın vereceği ve on beş günde bir gerçekleşen bu dersler, Pazartesi günleri saat 20:15’de başlayıp yaklaşık bir saat sürmektedir.